1e leerjaar 1e graad A-stroom
MODERNE TALEN 
 • Nederlands    4u

 • Frans     3u

 • Engels     2u

TALENT
 • Beeld, muziek en drama      2u

 • Lichamelijke opvoeding     2u

WISKUNDE, WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
 • Techniek en wetenschappelijk werk     3u

 • Natuurwetenschappen     2u

 • Wiskunde     4u

MENS EN MAATSCHAPPIJ
 • Geschiedenis     1u

 • Aardrijkskunde     1u

 • Burgerschap en sociale vaardigheden     2u

 • Levensbeschouwelijke vakken     2u

 • Project economie     1u

UITDAGING
 • Differentiatie op het niveau van de graad (remediëring, uitbreiding- en verdiepingsopdrachten en leren-leren    3u

MODERNE TALEN 
 • Nederlands    4u

 • Frans     3u

 • Engels     2u

TALENT
 • Beeld, muziek en drama      2u

 • Lichamelijke opvoeding     2u

WISKUNDE, WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
 • Techniek en wetenschappelijk werk     3u

 • Natuurwetenschappen     2u

 • Wiskunde     4u

MENS EN MAATSCHAPPIJ
 • Geschiedenis     1u

 • Aardrijkskunde     1u

 • Burgerschap en sociale vaardigheden     2u

 • Levensbeschouwelijke vakken     2u

 • Project economie     1u

UITDAGING
 • Differentiatie op het niveau van de graad (remediëring, uitbreiding- en verdiepingsopdrachten en leren-leren    3u

MODERNE TALEN 
 • Nederlands    5u

 • Frans     3u

 • Engels     2u

TALENT
 • Beeld, muziek en drama      2u

 • Lichamelijke opvoeding     2u

WISKUNDE, WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
 • Wiskunde     4u​

 • Techniek     2u

 • Natuurwetenschappen     2u

 • Aardrijkskunde    1u

MENS EN MAATSCHAPPIJ
 • Geschiedenis     1u

 • Burgerschap, sociale vaardigheden  en leercompetenties   1u

 • Levensbeschouwelijke vakken     2u

Vrije invulling
Uitdaging 3u
Wetenschappelijk werk 1u
Sociale vaardigheden en leercompetenties 1u
 
2e leerjaar 1e graad  A basisoptie Wetenschappen-moderne talen
MODERNE TALEN 
 • Nederlands    4u

 • Frans     3u

 • Engels     2u

TALENT​
 • Lichamelijke opvoeding     2u

WISKUNDE, WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK
 • Wiskunde     4u

 • Techniek  2u

 • Natuurwetenschappen     1u

 • Aardrijkskunde     2u

MENS EN MAATSCHAPPIJ
 • Geschiedenis     2u

 • Levensbeschouwelijke vakken     2u

 • economie     1u

Basisoptie 

Wetenschappelijk werk 2u

Uitdaging Frans (wiskunde). 2u

Uitdaging Nederlands/Engels  1u

Vrije invulling 
 • Burgerschap en sociale vaardigheden     2u

 
3e en 4e leerjaar Wetenschappen-wiskunde
Basisvorming

4u     Wiskunde

5u     Nederlands

3u     Frans

2u     Engels

2u     Geschiedenis

1u     Aardrijkskunde

2u     Natuurwetenschappen

2u     Economie

2u     Techniek

2u     Lichamelijke opvoeding

2u     Levensbeschouwing

Moderne wetenschappen

2u     Moderne wetenschappen

2u     Economie

Complementair

3u    Sociale vaardigheden en leren-leren

 
3e en 4e leerjaar Economische wetenschappen
Basisvorming

4u     Wiskunde

4u     Nederlands

3u     Frans

2u     Engels

2u     Geschiedenis

1u     Aardrijkskunde

1u     Fysica

1u     Chemie

1u     Biologie

4u     Economie

2u     Lichamelijke opvoeding

2u     Levensbeschouwing

Economie

4u     Economie

Complementair

3u    Sociale vaardigheden en leren-leren

1u    Informatica