1e leerjaar 1e graad A-stroom
 
Basisvorming
MODERNE TALEN
 • Nederlands    3u

 • Frans.    2,5u

 • Engels    2u

WI-TECH
 • Wiskunde     4,5u

 • Techniek     2u

TALENT
 • Gezondheid en beweging     2u

 • Talent (Nederlands, plastische opvoeding, muzikale opvoeding, ICT)     3u

 • Groeisessie (sociale vaardigheden en leercompetenties)     1u

MENS EN NATUUR
 • Natuur (natuurwetenschappen en aardrijkskunde)     3u

 • Mens (geschiedenis, burgerschap, levensbeschouwing)     4u

Vrije invulling
 • Update/Upgrade (talen en wiskunde)   1u
 • Uitdaging    2u
 • Studiecoaching     1u
 • Differentiatie Frans     1u
 
1e leerjaar 1e graad B-stroom
Basisvorming
PROJECTMATIG WERKEN
 • Project algemene vakken   8u

 • Techniek    3u

 • Frans     2u

 • Engels     1u

ZELFSTANDIG EN ONTDEKKEND LEREN
 • Zol     5u

TALENT
 • Gezondheid en beweging     2u

 • Talent (Expressie, plastische opvoeding, muzikale opvoeding, ICT)     3u

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
 • Levensbeschouwelijke vakken     2u

Vrije invulling
 • Update/Upgrade     1u
 • Uitdaging     2u
 • Studiecoaching    1u
 • Groeisessie      1u
 
2e leerjaar 1e graad A basisoptie economie en organisatie
Basisvorming
MODERNE TALEN
 • Nederlands    4u

 • Frans.    2u

 • Engels    2u

WI-TECH
 • Wiskunde     4u

 • Techniek     2u

TALENT
 • Gezondheid en beweging     2u

 • Groeisessie (sociale vaardigheden en leercompetenties)     1u

MENS EN NATUUR
 • Natuur (natuurwetenschappen en aardrijkskunde)     3u

 • Mens (geschiedenis, burgerschap, levensbeschouwing)     5u

Vrije invulling
 • Update/Upgrade (talen en wiskunde)   1u
 • Differentiatie Frans     1u
Basisoptie
 • Economie en organisatie     5u
 
Vrije invulling

1u     Groeisessie

1u     Update/upgrade

2e jaar B basisoptie economie en organisatie/maatschappij en welzijn
Basisvorming

8u     Project algemene vakken

2u     Frans

1u     Engels

2u.    ICT

2u     Levensbeschouwelijke vakken

2u     Gezondheid en beweging

Economie en organisatie/maatschappij en welzijn

5u     Economie en organisatie

5u     Maatschappij en welzijn

 
2e leerjaar B basisoptie STEM technieken/land en tuinbouw
Basisvorming

8u     Project algemene vakken

2u     Frans

2u     Levensbeschouwelijke vakken

2u     Lichamelijke opvoeding

1u     Plastische opvoeding

STEM technieken : Land en tuinbouw

3u    STEM technieken 

7u.   Land en tuinbouw

 
3e en 4e leerjaar TSO Handel
Basisvorming

4u     Wiskunde

5u     Nederlands

3u     Frans

2u     Engels

2u     Geschiedenis

1u     Aardrijkskunde

2u     Natuurwetenschappen

1u     Plastische opvoeding

2u     Techniek

2u     Lichamelijke opvoeding

2u     Levensbeschouwing

Handel

4u     Handel

2u     Groeisessie

 
3e en 4e leerjaar BSO Kantoor
Basisvorming

6u     Project algemene vakken

2u     Lichamelijke opvoeding

2u     Levensbeschouwing

6u     Project algemene vakken

2u     Lichamelijke opvoeding

2u     Levensbeschouwing

Office management

2u    Engels

3u    Frans

2u    Nederlands

1u.   Moderne talen

4u    Dactylo-toegepaste informatica

3u    Kantoortechnieken

5u    Toegepaste economie

Complementair

1u     Groeisessie

1u     ICT

 
3e en 4e leerjaar BSO Plant, dier en milieu
Basisvorming

6u     Project algemene vakken

2u     Frans

2u     Lichamelijke opvoeding

2u     Levensbeschouwing

Plant, dier en milieu

Optie 1

8u     Plant

7u     Dier

3u     Milieu

Optie 2

7u     Plant

8u     Dier

3u     Milieu

Complementair

1u     Groeisessie

1u     ICT