Voor wie?

We organiseren OV4 voor normaal begaafde leerlingen met autismespectrumstoornissen, type 9

Wat is OV4?

Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich naar jongeren met ASS die normaal begaafd zijn maar specifieke onderwijsbehoeften hebben, waardoor ze moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. Om aan deze specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te komen bieden we het programma/curriculum van het gewoon onderwijs aan binnen het kader van het buitengewoon onderwijs.

De lessen binnen opleidingsvorm 4 organiseren we in twee vestigingsplaatsen. Hier zijn er aparte autismevriendelijke klassen met een beperkt aantal leerlingen. Zij krijgen onderwijs van leerkrachten die de nodige kennis en ervaring hebben in het begeleiden van leerlingen met ASS.

Er wordt ingezet op een autismevriendelijke schoolomgeving met aandacht voor structuur, voorspelbaarheid en aangepaste onderwijsmiddelen. BuSO Woudlucht voorziet een extra omkadering van hooggekwalificeerd (paramedisch) personeel met expertise in het buitengewoon onderwijs. Zij dragen mee zorg voor de individuele begeleiding van de leerlingen en stellen voor elke leerling een individueel handelingsplan op. Daarnaast coachen zij de leerkrachten en verzekeren ze de samenwerking met ouders en met externe hulpverleners.

Vestiging Campus Redingenhof

Redingenhof xK57A0836.jpg
 
 

Vestiging Athenuem Ring

De Ring-21.jpg